02052016 Ski school kids marketing shots - Ryan Thompson